...vždy komplexní řešení

Výběrová řízení dodavatelů staveb

Pro investora zajišťujeme organizaci výběrových řízení a soutěží na výběr dodavatele stavby. Cílem výběrových řízení je výběr takového uchazeče, který je schopen zajistit investorovi splnění optimálních podmínek pro investora stavby. Tyto optimální podmínky jsou dány cenou, termíny a kvalitou odvedené práce.

Základním prvkem při organizaci výběrových řízení je zabezpečení jejich solidnosti a nezávislosti. Z tohoto důvodu jsou naši pracovníci prověřeni Národním bezpečnostním úřadem dle zákona 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností na stupeň "tajné".

Služby poskytované při výběrových řízeních

  • vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby
  • vytvoření zadávacích podkladů, tzv. slepé položkové rozpočty, zadávací projektová dokumentace, atd.
  • organizování výběrových řízení dle zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek výzvy více zájemcům nebo veřejné obchodní soutěže, zastupování investora v průběhu výběrového řízení - vydávání zadávacích podkladů, zajištění prohlídek staveniště, atd.
  • zpracování a posouzení předložených nabídek posuzování předložených nabídek jednotlivých uchazečů metodami více kriteriálního hodnocení
  • zpracování návrhu smluvních dokumentů vypracování návrhů smluv o dílo, zapracování navrhovaných smluvních podmínek, atd.