...vždy komplexní řešení

Inženýrské služby

Pro naše klienty zajišťujeme soubor inženýrských služeb. Tyto služby nezahrnují pouze vyjednávání s orgány státní správy. Vyjednáváme rovněž se všemi, kteří jsou z hlediska stavebního zákona zapojení do procesu schvalování stavby. Podle našich zkušeností je právě nedostatek komunikace mezi jednotlivými partnery v procesu přípravy stavby příčinou většiny vzniklých problémů. A našim úkolem, jako zástupce investora, je problémy odstraňovat a zajistit hladký průběh přípravy a realizace stavby.

Pro proces územního a stavebního řízení je nezbytné vypořádání majetkoprávních vztahů v místě stavby. Proto jsme schopni připravit veškeré smluvní dokumenty potřebné pro nákup nebo pronájem nemovitostí, zajištění přístupů k nemovitostem (včetně břemena), atd.

V rámci těchto služeb zastupujeme naše klienty s cílem brzkého zahájení výstavby přes kontrolu kvality a nákladů stavby až po zajištění plnění konečného termínu dokončení stavby.

Základní inženýrské služby

  • územní řízení zajištění územního rozhodnutí
  • stavební řízení zajištění stavebního povolení
  • rozpočty staveb vypracování položkových rozpočtů a propočtů
  • technický dozor investora poskytujeme nejen stavební dozor ve smyslu stavebního zákona, ale i soubor činností jako project management, supervize staveb, kontrola jakosti a kvality prováděných prací
  • kolaudační řízení staveb, kolaudace staveb, předávací řízení staveb, vklad staveb do katastru nemovitostí, dohled nad odstraňováním vad a nedodělků, kontrola konečného vyúčtování stavby