...vždy komplexní řešení

Venkovní rekla

Venkovní reklama je historicky nejstarší formou reklamy a v dnešní době nezbytnou součástí našich měst a komunikací. Outdoorová reklama je jediná reklama, která se nedá vypnout nebo zmačkat a zahodit, ale působí bezprostředně a to na všechny věkové i sociální skupiny obyvatelstva.

Naším posláním jsou komplexní služby v oblasti velkoplošné venkovní reklamy. Provozujeme síť více než 300 vlastních reklamních zařízení, převážně billboardů v regionu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Reklamní zařízení jsou umístěna na strategických místech, jako jsou centra měst,
hlavní silniční tahy a obchodní centra. Naše společnost je významným partnerem předních agentur na trhu.
Díky této spolupráci můžeme našim klientům poskytnout přístup do sítě více než 10.000 velkoplošných reklamních zařízení.
Naąe společnost je významným partnerem předních agentur na trhu. Díky této spolupráci můľeme naąim klientům poskytnout přístup do sitě více neľ 10.000 velkoploąných reklamních zařízení.
Pro klienty zajią»ujeme v rámci full-servisu i grafické návrhy, tisk plakátů a výrobu reklamních zařízení. Zajią»ujeme rovněľ i realizaci atypických reklamních zařízení a formátů (malby na fasády, reklamní plachty, autobusy, komíny, hydrogloby, létající reklama..).

Naąe reklamní zařízení