...vždy komplexní řešení

Poradenské služby

Poradenskou činnost zaměřujeme na vyjasnění základních představ investora o budoucí stavbě a na upřesnění formulace a cílů investičního záměru.

Poradenskou činnost je možné rozdělit na poradenskou činnost zaměřenou na výběr místa stavby a na stavbu samotnou. V rámci našich služeb vypracujeme potřebné smluvní dokumenty jako jsou kupní nebo nájemní smlouvy, věcná břemena, atd.

Místo stavby

  • zajištění vstupních podkladů
  • zjištění majetkových poměrů
  • příprava základních smluv
  • předběžné konzultace

Stavba

  • formulace investičního záměru
  • výběr vhodných technologií provedení stavby
  • předběžné časové harmonogramy výstavby
  • předběžné propočty ceny investičního záměru