...vždy komplexní řešení

Kdo jsme?

Vážení zákazníci, Vážení investoři a Vážení partneři,
vítáme vás na webových stránkách naší společnosti. Společnost CONING s.r.o. jsme založili v roce 1994 původně jako rodinnou firmu. 

Měli jsme to štěstí, že jsme stáli u zrodu nového odvětví reklamního průmyslu, který byla v první polovině devadesátých let venkovní reklama. Od počátku jsme se soustředili na venkovní velkoplošnou reklamu a zejména na její hlavní médium, kterým jsou klasické billboardy v euroformátu 5,10 x 2,40 m.

V průběhu let jsme pro vás, naše klienty, doplnili naše portfolio i o další outdoorová média, jako jsou bigboardy, reklamní plachty, malby na fasády, reklama na autobusech. Realizujeme rovněž i atypická reklamní zařízení dle přání klientů, jako je reklama na hydroglobech, létající reklama atd.

Zatím poslední outdoorové médium, o které jsme rozšířili naše služby jsou mobilní billboardy. Tyto reklamní plochy standardního euroformátu máme v nabídce buď ve formě billboardů na užitkovém vozidle (autoboard) nebo na přívěsu (trailerboard).

Po více než dvaceti letech našeho působení na trhu můžeme s čistým svědomím konstatovat, že jsme z původně malé rodinné firmy vybudovali silnou a dynamickou společnost. To je výsledkem práce celého našeho týmu z CONINGu a také díky důvěře a spokojenosti našich klientů a partnerů.

Ing. Jan Čížek
jednatel společnosti