...vždy komplexní řešení

Billboardy

Formt:
Umstn:
Vyuit:
Reklamn mdium:
5,10 x 2,40 m
Msta, hlavn silnin tahy, obchodn centra
smrov navigace, produktov a image reklama
paprov plakt, samolepc flie

Pro prv nae billboardy?

  • jsou veejnosti stle na och
  • jsou strategicky umstny na hlavnch silninch tazch, mstech a obchodnch centrech
  • psob nepetrit a v kteroukoliv denn i ron dobu
  • nejsme omezeni formtem billboardu - tm je reklama mnohem inj

Jak jsou billboardy inn?

  • Efekt reklamy lze maximln zvit clevdomm vbrem s drazem na:
  • Urit zem (tvr kolem hypermarketu, msto, kraj)
  • Na konkrtn sociln i profesn skupinu (cestujc veejnost, idie aut, studenty)
  • Podle vzkum sleduje denn billboardy tm 60% mstskho obyvatelstva a pi jzd mstskou hromadnou dopravou jim vnuje pozornost dokonce 74% dosplch osob.