...vždy komplexní řešení

Billboardy

Formát:
Umístění:
Využití:
Reklamní médium:
5,10 x 2,40 m
Města, hlavní silniční tahy, obchodní centra
směrová navigace, produktová a image reklama
papírový plakát, samolepící fólie

Proč právě naše billboardy?

  • jsou veřejnosti stále na očích
  • jsou strategicky umístěny na hlavních silničních tazích, městech a obchodních centrech
  • působí nepřetržitě a v kteroukoliv denní i roční dobu
  • nejsme omezeni formátem billboardu - tím je reklama mnohem účinější

Jak jsou billboardy účinné?

  • Efekt reklamy lze maximálně zvýšit cílevědomým výběrem s důrazem na:
  • Určité území (čtvrť kolem hypermarketu, město, kraj)
  • Na konkrétní sociální či profesní skupinu (cestující veřejnost, řidiče aut, studenty)
  • Podle výzkumů sleduje denně billboardy téměř 60% městského obyvatelstva a při jízdě městskou hromadnou dopravou jim věnuje pozornost dokonce 74% dospělých osob.