...vždy komplexní řešení

Posudková činnost

Posudkovou činnost zajišťujeme ve spolupráci s externími znalci pro jednotlivé obory.

Běžně prováděná posudková činnost

  • ocenění nemovitostí
  • ocenění stavebních prací
  • posudky technického stavu nemovitosti
  • statické posouzení staveb
  • geologické posudky podloží
  • hydrogeologické průzkumy
  • radonové průzkumy
  • hlukové studie
  • studie oslunění
  • studie posouzení ekologických vlivů EIA