...vždy komplexní řešení

Železniční a silniční mosty

Formát:
Umístění:
Využití:
Reklamní médium:
neomezený
Města, hlavní silniční tahy, dálnice
směrová navigace, image reklama
samolepící fólie

Trvalá reklama na mostech

  • Den co den v zorném poli pasantů
  • Vaše reklamní sdělení, v době čekání na semaforech či kolonách, je intenzivněji přijímáno než je obvyklé
  • Most je markantním bodem v obrazu města
  • Vzhledem ke vzrůstající hustotě silniční dopravy a vzrůstající mobilitě obyvatelstva patří mosty k těm nejlepším nosičům reklamy