...vždy komplexní řešení

Developerská činnost

Projekty zhodnocení nemovitostí, neboli developerskou činností, se zabýváme od roku 1995. Od této doby jsme přetvořili pozemky určené převážně pro zemědělské účely na stavební pozemky. Na těchto pozemcích jsme zajistili výstavbu více než dvou stovek rodinných domků. Vlastníci pozemků, kteří s námi na těchto projektech spolupracovali, zhodnotili svůj majetek více než desetinásobně.

V rámci těchto společných projektů zajišťujeme ve vlastní režii kompletní přípravu pozemků, tj. veškerou územně-plánovací dokumentaci a inženýrskou činnost, vybudování inženýrských sítí, projektovou a inženýrskou činnost pro jednotlivé rodinné domky a prodej připravených stavebních parcel konečným stavebníkům.