...vždy komplexní řešení

Služby pro výstavbu

Pojem komplexní služby pro výstavbu zahrnuje ucelený soubor služeb v představební a stavební fázi výstavby. Našeho klienta provázíme stavbou od úvodní představy, přes výběr vhodného pozemku, projekty, potřebná povolení a výběr dodavatele až po kolaudaci stavby a její předání uživateli.

Základní poskytované služby:

od původní představy ....
....po předání stavby
jsme s vámi