...vždy komplexní řešení

Bigboardy

Formát:
Umístění:
Využití:
Reklamní médium:
9,60 x 3,60 m
Města, hlavní silniční tahy, obchodní centra
směrová navigace, produktová a image reklama
papírový plakát, samolepící fólie

Bigboard je médium, které rozhodně nemůžete přehlédnout

Bezmála 35 m² reklamní plochy je prostor pomocí kterého mohou inzerenti působit na své klienty. Tato jedinečná reklamní zařízení stavíme na pečlivě vybraných místech tak, aby byla nepřehlédnutelná. Pochopitelně všechna tato zařízení jsou osvětlená, což jenom umocňuje jejich vnímání.